BOŠTJAN SEDMAK

Boštjan Sedmak deluje na področju nepremičninskega, gradbenega, gospodarskega in pogodbenega prava. Izkušnje je pridobival od leta 2008 dalje v mednarodni in nato domači odvetniški pisarni, kjer se je osredotočal na nepremičninsko, korporativno in gospodarsko pravo, pogodbeno pravo ter delovno pravo. Samostojno odvetniško pot je začel leta 2015.

Bogate izkušnje ima na nepremičninskem področju, predvsem zaradi kontinuirane dnevne podpore nekaterim največjim nepremičninskim agencijam. Izkušnje segajo od priprave prodajnih, najemnih in drugih pogodb v zvezi z nepremičninami na dnevni ravni, do velikih nepremičninskih projektov, v okviru katerih je svetoval investitorjem pri sklepanju pogodb za izgradnjo (gradbene, projektantske pogodbe) kot tudi pri pripravi splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavb in nadaljnje prodaje kupcem.

Vodil je projekte nakupa nepremičnin večje vrednosti (nekatere s strani posamičnih investitorjev, druge v okviru skupnih podjemov oz. joint venture), prav tako pa tudi projekte, ki so zahtevali predhodno ureditev kompleksnih razmerij z upniki in zemljiškoknjižnega stanja. Vodil je tudi številne projekte odkupov zavarovanih terjatev, nakupov letal in plovil ter svetoval pri urejanju razmerij na letalih, prav tako pa tudi zastopa pred JACL.

Redno zastopa stranke v sodnih, upravnih in inšpekcijskih postopkih. Za stranke je pripravljal tudi predloge nove zakonodaje na področju nepremičninskega posredovanja.

Izobrazba:
• Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2008)
• doktorski kandidat, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (v teku)

Članstva:
• Odvetniška zbornica Slovenije (odvetnik od 2012)
http://www.odv-zb.si/predstavitev/predstavitev

Objave:
• Doing Business 2014–2018: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises; Starting a business in Slovenia, and Protecting Investors, the World Bank, the International
• Finance Corporation (soavtor poglavij o Sloveniji)
• Allowance in Lieu of Paid Annual Leave (soavtor), Roadmap11, Vienna 2011
• Employment Law in CEE – a basic primer: Slovenia (soavtor), Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien-Graz, 2010
• Slovenian Courts have Gone Online, (soavtor), objavljeno na mondaq.com, 2010

Kontakt:
Tel: +386 (0)1 62 00 400
Email: info@sedmak-op.si