URŠKA STOPAR

Doktorska kandidatka Urška Stopar je strokovnjakinja na področju okoljskega in energetskega prava ter prava javnih naročil. Prve izkušnje v odvetništvu je pridobila že tekom študija, kasneje pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica. Deluje predvsem na področju civilnega, delovnega in gospodarskega prava ter prava varstva osebnih podatkov in javnih naročil. Poglobljeno se ukvarja z okoljskim in energetskim pravom, tako iz teoretičnega kot tudi praktičnega vidika. Kot mediatorka vodi tudi postopke alternativnega reševanja sporov.

Izobrazba:
• Pravna fakulteta Univerze v Mariboru – dodiplomski (2017)
• Pravna fakulteta Univerze v Mariboru – podiplomski (2019)
• doktorska kandidatka, interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Biotehniška fakulteta) (v teku)

Članstva:
• Odvetniška zbornica

Objave:
• Kršitev otrokove zasebnosti na spletu, Pravna praksa, 2018, št. 16-17;
• Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov na področju cepljenja, Pravna praksa, 2018, št. 32;
• Neustavna kategorizacija cest v zasebni lasti, Pravna praksa, 2019, št. 16;
• Ali od odvetnika nasprotne stranke lahko zahtevamo popravo ali izbris podatkov v dokumentih, ki veljajo za dokaze, Podjetje in delo, 2021, letnik 47, številka 2;
• Publikacija “Da li vas zanima rad u Sloveniji?”, 2020;
• Renewable energy report : international focus programme on environmental law : final report, European Law Students’ Association, 2020; Bruselj.

Kontakt:
Tel: +386 (0)1 62 00 400
Email: info@sedmak-op.si