Jedrnatost

Stremimo k izčrpnim, vendar jasnim in hitrim odgovorom.

“I have made this letter longer than usual,
only because I have not had the time to make it shorter.” (Blaise Pascal)


Stremimo k izčrpnim, vendar jasnim in hitrim odgovorom.

Znanje

Naše znanje konstantno izpopolnjujemo, da lahko strankam zagotovimo
najboljšo storitev.

“The only source of knowledge is experience.” (Albert Einstein)Naše znanje konstantno izpopolnjujemo, da lahko strankam zagotovimo
najboljšo storitev.

previous arrow
next arrow
Slider

Naši pravniki se z nepremičninskim pravom ukvarjajo vsak dan. Od leta 2008 dalje.

Strankam pomagamo vstopati v pogodbena razmerja ne le z mislijo na zadovoljitev njenih današnjih potreb, temveč predvsem z mislijo na možne zaplete v prihodnosti.

Dolgoletne izkušnje z zastopanjem strank v različnih postopkih so dragocen vir znanja pri reševanju kompleksnih sporov.

Zagotavljamo celovito pravno podporo pri ustanavljanju, vodenju in širitvi vašega podjetja.

Razvijamo tesne, zaupne odnose s strankami, ki nam omogočajo lažje razumevanje njenih ciljev in pričakovanj pri urejanju njenih zasebnih premoženjskopravnih zadev.

Zavedamo se, da je ureditev razmerij z vodilnimi, poslovodnimi in drugimi delavci ključnega pomena, da se zagotovi nemoteno poslovanje podjetja.

Novice

JedroTožnica in toženci so v zemljiški knjigi vpisani kot solastniki nepremičnine: stavbišča s stanovanjsko stavbo, poslovno stavbo, dvoriščem in potjo. Tožnica uporablja prvo nadstropje in podstrešje stanovanjske stavbe, kar skupaj ...

Državni zbor RS (DZ) je 12. julija 2019 po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C). Po tem, ko je Državni svet izglasoval odložilni ...

Ničnostno sankcijo, določeno v 110. členu ZJN-2, za neizvedbo predpisanega postopka javnega naročanja, je treba presojati tudi v zvezi z določbami OZ, ki na splošno urejajo ničnost pogodb, torej v ...

Prekluzija iz prvega odstavka 286. člena ZPP ni primerno sredstvo za uresničevanje namena koncentriranega in pospešenega postopanja v nepravdnih zadevah, zlasti če udeleženci postopka v vabilu na narok niso bili ...

ZGD-1 v 545. členu ureja razmerje med odvisno in obvladujočo družbo in ureditev nadomestitve prikrajšanja. Zahtevek za nadomestitev prikrajšanja je predmet urejanja med odvisno in obvladujočo družbo. Odvisna družba do ...

Ureditev zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji temelji na neposrednem plačilu zdravstvenih storitev izvajalcu s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod), to je zagotavljanju zdravstvenih storitev v naravi, in ne pozna ...

Toženčeva garaža, ki se s streho stika s sosednjo zgradbo, ki je v lasti tožnika, sama po sebi ni neposredna imisija, niti ni posredna imisija, ki bi presegala krajevno običajno ...

Ker je bil začet postopek stečaja zapuščine brez dedičev, je zapustnikovo premoženje del stečajne mase. Posledično se tudi o zahtevku na podlagi 128. člena ZD odloča v postopku stečaja zapuščine. ...

Ni sporno, da se je tožnica za skok z jadralnim padalom v tandemu odločila sama, prostovoljno. S tem je, kakor pri vseh drugih športih, ki so nevarni, sprejela rizike, ki ...