Nepremičninsko in gradbeno pravo

Naši pravniki se z nepremičninskim pravom ukvarjajo vsak dan. Od leta 2008 dalje.

Pogodbeno pravo

Strankam pomagamo vstopati v pogodbena razmerja ne le z mislijo na zadovoljitev njenih današnjih potreb, temveč predvsem z mislijo na možne zaplete v prihodnosti.

Rešujemo spore

Dolgoletne izkušnje z zastopanjem strank v različnih postopkih so dragocen vir znanja pri reševanju kompleksnih sporov.

Gospodarsko pravo in regulativa

Zagotavljamo celovito pravno podporo pri ustanavljanju, vodenju in širitvi vašega podjetja.

Urejanje zasebnih premoženjskopravnih zadev

Razvijamo tesne, zaupne odnose s strankami, ki nam omogočajo lažje razumevanje njenih ciljev in pričakovanj pri urejanju njenih zasebnih premoženjskopravnih zadev.

Delovno pravo

Zavedamo se, da je ureditev razmerij z vodilnimi, poslovodnimi in drugimi delavci ključnega pomena, da se zagotovi nemoteno poslovanje podjetja.