Zagotavljamo celovito pravno podporo pri ustanavljanju, vodenju in širitvi vašega podjetja.

Naši pravniki imajo bogate izkušnje z ustanavljanjem vseh vrst gospodarskih družb. Naše delo obsega pripravo vseh vrst aktov za potrebe ustanovitve ali lastniškega preoblikovanja gospodarske družbe, pogodb za ureditev razmerij med družbeniki, pogodb za prenos poslovnega deleža in pogodb s poslovodnimi osebami.

Naši pisarni zaupajo številna družinska podjetja, v katerih je ureditev razmerij med družbeniki samimi ter med družbeniki in vodstvom podjetja lahko še posebej kompleksna ter v katerih je ključnega pomena ureditev razmerij na način, da se zagotovi nemoteno delovanje družbe tudi v primeru smrti ali opravilne nesposobnosti vodilnih družbenikov.

Tesno sodelujemo z ustanovitelji, direktorji in poslovodnimi osebami in jim zagotavljamo praktične nasvete v zvezi z vsakodnevnimi izzivi pri opravljanju različnih dejavnosti. Med drugim jim zagotavljamo celovito podporo pri urejanju razmerij z njihovimi poslovnimi partnerji v smislu priprave splošnih pogojev poslovanja, pogodb, dokumentov za zavarovanje terjatev (izvršnica, menica, garancije, hipotekarne pogodbe) in jim pomagamo pri zavarovanju njihovih interesov v primeru insolventnosti poslovnega partnerja.

Naša pisarna pomaga tudi pri zagotavljanju skladnosti poslovanja, med drugim na področju varstva osebnih podatkov in varstva potrošnikov, vse z namenom zagotovitve nemotenega poslovanja, omejitve pravnih, finančnih in regulatornih tveganj ter preprečevanja sporov.

V primeru grozečih sporov ali prejetih zahtev s strani regulatorjev, upravnih in inšpekcijskih organov strankam svetujemo in skupaj iščemo rešitve z namenom izognitve dolgotrajnim in stroškovno obremenjujočim postopkom.