Novice

Sporne spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju


četrtek, 19 septembra 2019

Državni zbor RS (DZ) je 12. julija 2019 po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C). Po tem, ko je Državni svet izglasoval odložilni …

Več

VSRS Sodba II Ips 226/2018


nedelja, 16 junija 2019

Ničnostno sankcijo, določeno v 110. členu ZJN-2, za neizvedbo predpisanega postopka javnega naročanja, je treba presojati tudi v zvezi z določbami OZ, ki na splošno urejajo ničnost pogodb, torej v …

Več

VSRS Sklep II Ips 264/2018


četrtek, 13 junija 2019

Prekluzija iz prvega odstavka 286. člena ZPP ni primerno sredstvo za uresničevanje namena koncentriranega in pospešenega postopanja v nepravdnih zadevah, zlasti če udeleženci postopka v vabilu na narok niso bili …

Več

VSRS Sodba III Ips 115/2016


ponedeljek, 3 junija 2019

ZGD-1 v 545. členu ureja razmerje med odvisno in obvladujočo družbo in ureditev nadomestitve prikrajšanja. Zahtevek za nadomestitev prikrajšanja je predmet urejanja med odvisno in obvladujočo družbo. Odvisna družba do …

Več

VSRS Sodba VIII Ips 273/2017


ponedeljek, 3 junija 2019

Ureditev zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji temelji na neposrednem plačilu zdravstvenih storitev izvajalcu s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod), to je zagotavljanju zdravstvenih storitev v naravi, in ne pozna …

Več

VSL Sodba II Cp 1852/2017


ponedeljek, 3 junija 2019

Toženčeva garaža, ki se s streho stika s sosednjo zgradbo, ki je v lasti tožnika, sama po sebi ni neposredna imisija, niti ni posredna imisija, ki bi presegala krajevno običajno …

Več

VSL Sklep I Cp 2512/2017


ponedeljek, 3 junija 2019

Ker je bil začet postopek stečaja zapuščine brez dedičev, je zapustnikovo premoženje del stečajne mase. Posledično se tudi o zahtevku na podlagi 128. člena ZD odloča v postopku stečaja zapuščine. …

Več

VSL Sodba II Cp 125/2018


ponedeljek, 3 junija 2019

Ni sporno, da se je tožnica za skok z jadralnim padalom v tandemu odločila sama, prostovoljno. S tem je, kakor pri vseh drugih športih, ki so nevarni, sprejela rizike, ki …

Več