Dolgoletne izkušnje z zastopanjem strank v različnih postopkih so dragocen vir znanja pri reševanju kompleksnih sporov.

Vedno večje zahteve trga in regulatorjev, spreminjajoči se predpisi in kompleksnost pravnih razmerij vodijo v spore, katerih reševanje zahteva poglobljeno poznavanje materialnega prava, analitične sposobnosti za razumevanje kompleksnega dejanskega stanja ter dobro poznavanje postopkovnih pravil. Naši pravniki so skozi dolgoletne izkušnje zastopanja strank v sodnih, arbitražnih in upravnih postopkih razvili strategije, na podlagi katerih pristopajo k reševanju kompleksnih sporov.

Naši pravniki imajo dolgoletne izkušnje z zastopanjem gospodarskih družb in finančnih institucij (bank in zavarovalnic) v postopkih, ki se nanašajo na kompleksne gospodarske spore, kot so spori zaradi kršitev različnih pogodb, spori v zvezi s prevoznimi pogodbami, kompleksni odškodninski spori, spori v zvezi s finančnimi storitvami, gradbeni spori, spori med družbeniki in spori iz naslova odškodninske odgovornosti direktorjev.

Stranke zastopamo tudi v raznih inšpekcijskih in upravnih postopkih pred raznovrstnimi upravnimi organi, agencijami, Informacijskim pooblaščencem in v upravnih sporih.

Zavedamo se, da za učinkovito reševanje sporov in zastopanje v kateremkoli postopku ne zadošča več zgolj poglobljena analiza prava. Da bi lahko strankam zagotovili najboljše možno zastopanje, skrbimo za stalno izpopolnjevanje našega znanja tako na področju materialnega prava kot tudi postopkovnih pravil, izobražujemo pa se tudi na področju izpopolnjevanja argumentacije ter razumevanja psihološkega procesa odločanja in pogajanj.

S strankami razvijamo dolgoročne in zaupne odnose in jim pomagamo pri analizi dejanskega stanja ter pri zbiranju in analizi dokaznega gradiva že v zgodnji fazi spora. S strankami tesno sodelujemo pri iskanju optimalnih rešitev z namenom čimprejšnje rešitve spora oz. zaključka postopka v najboljšo korist stranke.