BRANKA SEDMAK

Branka Sedmak deluje na področju gospodarskega prava in regulative ter na področju reševanja sporov v zvezi s finančnimi storitvami, gospodarskih sporov in upravnih sporov. Izkušnje je pridobivala od leta 2008 dalje v večji domači odvetniški pisarni, kjer se je osredotočala na reševanje gospodarskih sporov, regulativo, varstvo osebnih podatkov, varstvo potrošnikov in reševanje sporov v zvezi s finančnimi storitvami. Aktivno je spremljala pripravo nove zakonodaje na področju kolektivnega sodnega varstva. Samostojno odvetniško pot je začela leta 2018.

Na področju reševanja sporov ima bogate izkušnje z zastopanjem strank na vseh sodnih instancah kot tudi v arbitražnih in upravnih postopkih. Zastopala je finančne institucije in druge stranke v sporih v zvezi s finančnimi storitvami, v kompleksnih odškodninskih in drugih sporih v zvezi s finančnimi instrumenti, bančnimi garancijami, prevoznimi pogodbami, kršitvami pogodb, v gradbenih sporih in številnih drugih gospodarskih sporih.

Vodila in koordinirala je zadeve masovnih tožb in zahtevkov pred sodišči in pred upravnimi organi. Sodelovala je pri pregledih splošnih pogojev poslovanja finančnih institucij (zavarovalnic in bank) ter svetovala v zahtevnih regulatornih postopkih.

Izobrazba:
• Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2008)
• udeležba na številnih tečajih za izpopolnjevanje znanja, sodelovanje pri projektu Consumer Champion na področju finančnih storitev (2018)
• doktorska kandidatka, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (v teku)

Članstva:
• 
Odvetniška zbornica Slovenije (odvetnica od 2012)
http://www.odv-zb.si/predstavitev/predstavitev

Objave:
• Ekonomske pravice potrošnikov in krediti v švicarskih frankih, Pravna praksa, 6. 12. 2018
• Kolektivne tožbe – nova sodna pot, ki jo bodo morali upoštevati projekti ICO?, soavtorica, Delo, Svet kapitala, 24. 3. 2018
• Implementation of Collective Redress Mechanisms in Slovenia, Lexology, 3. 10. 2017
• Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), Pravna praksa, 7. 2. 2017
• Kolektivne tožbe – novo sredstvo za zagotavljanje spoštovanja pravil obnašanja na trgu?, Delo, Svet kapitala, 4. 2. 2017
• Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih v tuji valuti, Pravna praksa, 2. 4. 2015

Kontakt:
Odvetniška pisarna Branka Sedmak,

Derčeva ulica 35, SI-1000 Ljubljana
Matična št: 2617030000
Davčna št: SI 37501151

Tel: +386 (0)1 62 00 400
Email: branka.sedmak@sedmak.si