Zavedamo se, da je ureditev razmerij z vodilnimi, poslovodnimi in drugimi delavci ključnega pomena, da se zagotovi nemoteno poslovanje podjetja.

Odvetniška pisarna Sedmak d.o.o. nudi širok nabor storitev na področju delovnega prava tako delodajalcem kot tudi delavcem.

Številnim strankam, ki so delodajalci, pomagamo pri pripravi notranjih aktov in uskladitvi z delovnopravno zakonodajo ter jim svetujemo glede zaposlovanja tujcev, pridobivanja dovoljenj za delo in dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji.