V Odvetniški pisarni Sedmak d.o.o. se zavedamo, da je priprava pogodb zahtevno pravno opravilo, ki zahteva poglobljeno pravno znanje in zmožnost analize možnih zapletov in njihovih posledic. Prizadevamo si spoznati vse vidike poslovanja stranke in industrije, v kateri posluje, zato da razumemo njene potrebe. Zavedamo se, da je za doseganje optimalnih rešitev treba preučiti ne le pravne, temveč tudi poslovne vidike.

Znanje za ureditev pogodbenih razmerij naših strank črpamo iz naših izkušenj na področjih delovanja naše pisarne, predvsem na nepremičninskem in gospodarskem področju, ter iz izkušenj, ki jih naši pravniki pridobivajo na področju reševanja sporov in pri zastopanju strank v upravnih in inšpekcijskih postopkih.

Poleg bogatih izkušenj s pripravo vseh vrst pogodb na nepremičninskem in gradbenem področju ima naša pisarna izkušnje s pripravo raznovrstnih prodajnih pogodb, pogodb o nakupu plovila ali letala, pogodb za urejanje razmerij na letalih vključno z zastopanjem pri JACL, pogodb o odkupu terjatev, pogodb o prevzemu dolga, različnih vrst pogodb o poslovnem sodelovanju, podjemnih pogodb, darilnih pogodb, posojilnih pogodb, joint venture pogodb, pogodb o franšizingu, zastopniških in posredniških pogodb.