Naša pisarna služi številnim posameznikom in družinskim podjetjem ter jim nudi celovito podporo pri spreminjanju strukture njihovega premoženja, zaščiti premoženja pri prenosu na naslednje generacije, naložbah, nakupih luksuznih dobrin (letala, plovila) ali pri opravljanju njihove poslovne dejavnosti.

Zaupajo nam številna družinska podjetja, ki smo jim pomagali pri ureditvi razmerij, tako da se zagotovi nemoteno delovanje podjetja v primeru smrti ali opravilne nesposobnosti vodilnih družbenikov.