Razvijamo tesne, zaupne odnose s strankami, ki nam omogočajo lažje razumevanje njenih ciljev in pričakovanj pri urejanju njenih zasebnih premoženjskopravnih zadev.

Naša pisarna služi številnim posameznikom in družinskim podjetjem ter jim nudi celovito podporo pri spreminjanju strukture njihovega premoženja, zaščiti premoženja pri prenosu na naslednje generacije, naložbah, nakupih luksuznih dobrin (letala, plovila) ali pri opravljanju njihove poslovne dejavnosti.

Zaupajo nam številna družinska podjetja, ki jim pomagamo pri ureditvi razmerij, tako da se zagotovi nemoteno delovanje podjetja v primeru smrti ali opravilne nesposobnosti vodilnih družbenikov.