Naši pravniki se z nepremičninskim pravom ukvarjajo vsak dan. Od leta 2008 dalje.

Strankam pomagamo vstopati v pogodbena razmerja ne le z mislijo na zadovoljitev njenih današnjih potreb, temveč predvsem z mislijo na možne zaplete v prihodnosti.

Dolgoletne izkušnje z zastopanjem strank v različnih postopkih so dragocen vir znanja pri reševanju kompleksnih sporov.

Zagotavljamo celovito pravno podporo pri ustanavljanju, vodenju in širitvi vašega podjetja.

Razvijamo tesne, zaupne odnose s strankami, ki nam omogočajo lažje razumevanje njenih ciljev in pričakovanj pri urejanju njenih zasebnih premoženjskopravnih zadev.